sobota, mája 06, 2006
Správna odpoveď
Aj dnes...
Slnko akoby nemohlo nájsť cestu nad horizont. Čakali sme, kedy nás zohreje svojimi lúčmi, volali ho, ono však len lenivo zívlo, otočilo sa na druhý bok a zakričalo ako malé dieťa: Ešte chvíľku!

Našli sme ďalšiu z miliónov lavičiek a riešili najväčšie tajomstvo vesmíru. Vždy, keď sme sa nadychovali k ďalšiemu argumentu, mali sme pocit, že TOTO je správna odpoveď. Lež tá nám stále uniká.
Ešte šťastie...

Tú JEDINÚ správnu budeme musieť ešte trpezlivo hľadať.
 
posted by A 106 at sobota, mája 06, 2006 | Permalink |


6 Comments: